Wettelijke garantie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

966-privacy-policy-outline.gif Wettelijke garantie

    • Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

De klant kan de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek inroepen en kan in dat geval kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de klant zich beroept op de wettelijke overeenstemmingsgarantie onder de voorwaarden, beschreven in de artikelen 1649 bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zal de klant:

- over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product beschikken om actie te ondernemen;

- kunnen kiezen tussen herstelling of vervanging van het product, met inachtneming van de voorwaarden met betrekking tot de kostprijs die vastgesteld zijn in artikel 1649 quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

- vrijgesteld zijn van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product tijdens de zes maanden die volgen op de levering van het product.

De wettelijke overeenstemmingsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de eventuele toegestane handelsgarantie.

Indien de klant beslist de wettelijke overeenstemmingsgarantie in te roepen en het product naar Newpharma terug te sturen, zijn de kosten voor de terugzending van het niet-conforme product ten laste van Newpharma voor zover de terugzending gebeurt via de diensten die Newpharma de klant heeft voorgesteld. Als de klant een andere, duurdere dienst kiest, dient hij het verschil te betalen. Tijdens de volledige teruggaveprocedure draagt de klant echter alle risico's die verbonden zijn aan het verlies van het product. De terugzendingskosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopbon, te gebruiken bij een volgende bestelling, of inbegrepen zijn bij de eventuele terugbetaling.

  • Newpharma is in geen geval aansprakelijk voor de niet-naleving van de wet- en regelgeving in het land van ontvangst, onverminderd de toepassing van bindende bepalingen in het land van ontvangst.

De klant kan contact opnemen met de klantendienst door het formulier in te vullen dat op de website van Newpharma beschikbaar is onder de rubriek 'Contact'.

 

Terug naar Newpharma

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0